×

Sapa Vista Hotel

COMBO SAPA

Đ𝙤̂𝙞 𝙡𝙪́𝙘 𝙜𝙞𝙪̛̃𝙖 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 𝙩𝙝𝙖́𝙣𝙜 𝙭𝙤̂ 𝙗𝙤̂̀ 𝙃𝙖𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙭𝙖̉ 𝙨𝙩𝙧𝙚𝙨𝙨 𝙗𝙖̆̀𝙣𝙜 𝘾𝙤𝙢𝙗𝙤 đ𝙞 𝙎𝙖𝙥𝙖 𝙣𝙝𝙞̉? 𝘝𝘪 𝘷𝘶 𝘚𝘢𝘱𝘢 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘨𝘰́𝘪 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘰 𝘵𝘢̣𝘪 𝘒𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘴𝘢̣𝘯 𝘝𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘹𝘦 𝘬𝘩𝘶̛́ 𝘩𝘰̂̀𝘪 𝘤𝘢𝘰 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘷𝘰̛́𝘪: 750,000vnd/ 1 khách cho Combo 2 ngày 1 đêm 1,100,000vnd/ 1 khách... Continue reading
Contact Me on Zalo

Hotline: